مجتمع غیر دولتی هوشمند پویا

اطلاعات تماس با مدرسه

اطلاعات تماس با مدرسه

 تلفن تماس : 32228349-023

تلفن همراه : 09125735228

ایمیل : pooyaschoolshahrood@gmail.com